• Hardware :
  • Microcontrollers : 8051, AVR, ARM
  • Seriele communicatie : SPI, I2C, RS232, USB, CAN
  • PCB ontwerp
 • Embedded software :
  • Taal : C, assembly
 • Embedded applicaties :
  • Sensor interfacing
  • Motor besturing
  • Seriele communicatie
  • Gebruikers interface
 • Desktop software :
  • Taal : C, C++
  • Operating system : Linux, Windows
 • Desktop applicaties :
  • Ontwerp GUI
  • Database interface
  • Seriele communicatie

Introductie

P.Tilma Hardware/Software Engineering is een kleinschalig bedrijf welke opereert vanuit Anjum gelegen in het noordelijk deel van Nederland. Binnen dit bedrijf is een meerjarige kennis aanwezig met betrekking tot de ontwikkeling van hardware en software. Projecten en producten zijn het best te omschrijven als een combinatie van embedded hardware, embedded software en desktop software. Deze produkten worden voornamelijk toegepast in een industriele omgeving.

Gerealiseerde producten zijn merendeels gebaseerd op 8-, 16- of 32-bit microcontrollers. In een typische applicatie is een sensor (b.v. temperatuur, vochtigheid, kracht) direkt of indirekt verbonden met de microcontroller. De microcontroller converteert ruwe sensor data naar realistische waarden. Deze waarden dienen op hun beurt als ingangsgegevens voor een uitgangsapparaat. Het besturen van bijvoorbeeld een display of stappenmotor kan eventueel worden gedaan door dezelfde microcontroller. Ook is het echter mogelijk dat sprake is van een zogenaamde gedistribueerde opzet. In dit geval zijn zowel het sensordeel als het actuatordeel verschillende knooppunten in een netwerk (b.v. CAN, ethernet, RS485). Elk knooppunt of node in dit netwerk heeft zijn eigen lokale microcontroller. De microcontroller van een uitgangsapparaat ontvangt sensordata via het netwerk. Embedded software in de microcontroller zorgt voor de besturing.

Microcontroller gebaseerde hardware vereist software. Embedded software wordt bij voorkeur gerealiseerd in C. De programmeertaal C is efficient en geldt als een wereldwijd geaccepteerde standaard. Om uiteenlopende redenen kan het noodzakelijk zijn om delen van de embedded code te schrijven in assembly language.

Voor test, calibratie en configuratie doeleinden is vaak een desktop programma vereist. Voor de realisatie van een desktop applicatie wordt gebruik gemaakt van een object georienteerde ontwikkelomgeving (C++). De desktop applicatie communiceert met de embedded hardware door middel van een seriele interface (b.v. RS232, USB, ethernet, CAN).

Op deze website vindt U ontwerpen welke in meer of mindere mate voldoen aan bovenstaande beschrijving. Het doel van deze website is om een aantal prijsgunstige microcontroller gebaseerde oplossingen te presenteren.

Voor elk produkt kan documentatie en/of software worden gedownload. Deze downloads geven U een goede indruk van de mogelijkheden van het betreffende produkt.